EERSTE DUURZAME BRANDSTOFKETEN

Minder CO₂, stikstof en fijnstof door lokaal gebruik biogas op bouwplaats

In de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen,’ zorgen zes organisaties vanuit de eigen specifieke rol en deskundigheid samen voor directe levering  van gecomprimeerd biogas (bio-CNG) voor tijdelijk energiegebruik in bouwprojecten. De eerste lokale brandstofketen is gerealiseerd vanaf de rioolwaterzuivering Renkum naar een bouwplaats in de omgeving. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO₂, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd.

Voortvarende samenwerking

Nog geen jaar geleden, op 31 juli 2020,  werd de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Een klein jaar later hebben de zes organisaties de eerste Duurzame Brandstofketen gerealiseerd.  Gashouders voert de regie over de keten, waarin het overtollige biogas uit het zuiveringsproces van het waterschap niet langer wordt afgefakkeld, maar opgevangen door  een vulstation van Gashouders. Het biogas wordt hierin omgezet naar een zero impact brandstof en geleverd aan regionale projecten van aannemersbedrijf GMB. Buse Gas B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat, op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet onderzoek naar de positieve milieu-impact van de keten.

Meten is weten

De pilot loopt tot 1 mei 2023 en vormt een kansrijke optie voor het verduurzamen van energie-intensieve toepassingen en het emissiearm laden van elektrisch materieel op plekken waar geen netaansluiting aanwezig is. Om de effecten te meten doet de HAN de komende twee jaar onderzoek naar de milieu-impact. De eerste resultaten verwachten we medio juli 2021.

Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

INTERVIEW MET PIETER MANS

PMans Portret bewerkt.jpg

De Duurzame Brandstofketen

In het project ‘de Duurzame Brandstofketen’ werken 6 organisaties in Gelderland samen om in een pilot het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. We interviewen de CEO van Gashouders, Pieter Mans, over het belang van dit project.

 

Waarom nemen jullie deel aan deze samenwerking/pilot?

“Alleen ga je sneller, samen komen we verder. Vanuit die gedachte zijn we eind 2019 met Gashouders begonnen om een nieuwe brandstofketen op te zetten voor het gebruik van biogas op de bouwplaats.” begint Pieter Mans (41) enthousiast. Mans is één van de drie oprichters van Gashouders, een Arnhemse start-up, en initiatiefnemer van de pilot ‘De Duurzame Brandstofketen’.

 

“Door de stikstofcrisis, het Klimaatakkoord en het Schone Lucht Akkoord is de urgentie van de transitie bijna nergens anders zó groot als in de bouw. In de snelheid waarmee die energietransitie nu verloopt, zijn nieuwe coalities onmisbaar om kennis en technologie snel te vertalen naar de praktijk”, legt Mans het belang van deze samenwerking voor Gashouders uit. “Die samenwerking lijkt in het begin, zeker als start-up, vooral vertragend te werken. Maar wat we nu binnen de pilot opzetten zou geen enkele partner alleen met deze snelheid voor elkaar krijgen. Zeker nu we in de realisatiefase van het project komen merk ik hoe soepel kennisoverdracht binnen en tussen partners gaat, ondanks de beperkingen van corona. Het is heel mooi om dat te zien groeien!”

Wat is jullie bijdrage?

 

“Als Gashouders nemen we een wat bijzondere plek in het consortium in. Naast dat we het eerste initiatief hebben genomen, realiseren wij het vulstation waarmee de opslagcontainers van BUSE gevuld worden met het biogas van waterschap Vallei en Veluwe. Ook nemen we de ketenregie op ons, waarin we nadrukkelijk zoeken naar synergiën en optimalisatiemogelijkheden over de hele keten. Een goed voorbeeld is het meten van de te verrekenen biogasvolumes”, verduidelijkt Mans. “Als dat meten bij de biogasmotor al standaard gebeurt, waarom zou dat ergens anders in de leveringsketen ook nog moeten? Het vraagt vertrouwen bij alle partijen om voor dat soort zaken naar alle ketenonderdelen te kijken. Het gaat uiteindelijk om besluiten te durven nemen die vanuit het eigen belang soms niet voor de hand liggen. Een pilot als deze biedt de mogelijkheid om daar met andere partijen mee te experimenteren.”

 

Hoe past dit binnen jullie visie/beleid?

Een eenvoudig te beantwoorden vraag volgens Mans. “Een belangrijk doel vanaf de start is dat we aan een oplossing werken die op zichzelf kan bestaan. Vooral in de bouwsector speelt het kostenaspect altijd een prominente rol. Wij zoeken de uitdaging op om een bouwplaats kostenneutraal van duurzame energie te kunnen voorzien. “

 

Wat verwachten jullie van dit project?

“Wanneer we in deze pilot kunnen aantonen dat dit mogelijk is, feitelijk door onszelf alleen maar op een slimme manier te ‘herorganiseren’, dan is ons doel bereikt.” Al wordt er door Gashouders ook al druk gewerkt aan de volgende fase. “We zorgen er natuurlijk ook voor dat we direct kunnen versnellen en opschalen, want de energietransitie wacht op niemand!”.

BIOGAS ALS BRANDSTOF VOOR DE BOUW

DBK-Infographic Renkum.png

Met het ontwikkelen van een innovatief biogas-tankstation en het koppelen van vraag en aanbod van biogas ondersteunt Gashouders het project ‘De Duurzame Brandstofketen’: een pilot om het gebruik van biogas op (wisselende) bouwlocaties te testen. Hierdoor wordt zowel op de rioolwaterzuivering als op de bouwplaats de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijnstof gereduceerd. Deze pilot is mede mogelijk door een bijdrage het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De bijdrage is deze week toegekend.

Lokale duurzame brandstof samen leveren

Waterschap Vallei en Veluwe realiseert samen met Gashouders een vulstation voor biogaslevering aan projecten van bouwbedrijf GMB in de regio. Buse Gas draagt zorg voor de ontwikkeling van containers ten behoeve van biogasopslag en Koninklijke van Twist levert de gasmotor voor een hybride aggregaat op lokaal geproduceerd biogas. De HAN (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) doet hierbij onderzoek naar de milieu-impact van de keten.

 

Innovatie

Door de samenwerking over de hele keten ontstaan diverse innovatiekansen. De belangrijkste technische innovatie die wordt toegepast is dat biogas zonder opwaardering opgeslagen en ingezet wordt in een aggregaat. Dit resulteert in een aanzienlijke efficiëntieverbetering en kostenverlaging in de keten. De pilot loopt tot eind 2022.

 

OP Oost 2014-2020

In het Operationeel Programma (OP) Oost werken Gelderland en Overijssel samen met de Europese Unie aan structurele versterking van de economie in Oost-Nederland. Innovatieve MKB-bedrijven die slim hergebruiken krijgen steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. De ‘Duurzame Brandstofketen’ zorgt met slim hergebruik voor een reductie van CO2 en ontvangt een subsidie van 402.300 euro. De totale kosten bedragen € 864.284.