IMG_2734.JPG

Vind hier uw antwoord

Duurzaamheid van Biogas

Welke CO2-uitstoot kent biogasverbranding?


Bij verbranding van biogas ontstaat CO2. Maar omdat de bron van de brandstof duurzaam is en vanuit afvalstromen ontstaat, is hier sprake van kort-cyclische CO2-uitstoot en is de netto CO2-uitstoot technisch 0. Echte duurzame & lokaal opgewekte energie dus.
Welke stikstofuitstoot/NOX kent biogasverbranding?


Biogas stoot tenminste 75% minder stikstof uit dan meeste moderne dieselmotor (Stage V). Dat kan oplopen tot 95% reductie in vergelijking met andere dieselmotoren. Mocht deze reductie niet genoeg zijn? Er zijn nog additionele technische oplossingen om dit nog verder te reduceren.
Welke fijnstofuitstoot kent biogasverbranding?


De fijnstof uitstoot bij verbranding van biogas is nihil.
Wat betekent de biogasoplossing voor de MKI?


De biogasoplossing van Gashouders kan de MKI ten opzichte van diesel terugbrengen tot zelfs 99% over de gehele keten (LCA-methode). Gezien de ontwikkeling dat deze factor steeds zwaarder weegt, is dat een groot voordeel in aanbestedingen. Geld verdienen door te verduurzamen dus!

Duurzaamheid van Biogas

Welke CO2-uitstoot kent biogasverbranding?


Bij verbranding van biogas ontstaat CO2. Maar omdat de bron van de brandstof duurzaam is en vanuit afvalstromen ontstaat, is hier sprake van kort-cyclische CO2-uitstoot en is de netto CO2-uitstoot technisch 0. Echte duurzame & lokaal opgewekte energie dus.
Welke stikstofuitstoot/NOX kent biogasverbranding?


Biogas stoot tenminste 75% minder stikstof uit dan meeste moderne dieselmotor (Stage V). Dat kan oplopen tot 95% reductie in vergelijking met andere dieselmotoren. Mocht deze reductie niet genoeg zijn? Er zijn nog additionele technische oplossingen om dit nog verder te reduceren.
Welke fijnstofuitstoot kent biogasverbranding?


De fijnstof uitstoot bij verbranding van biogas is nihil.
Wat betekent de biogasoplossing voor de MKI?


De biogasoplossing van Gashouders kan de MKI ten opzichte van diesel terugbrengen tot zelfs 99% over de gehele keten (LCA-methode). Gezien de ontwikkeling dat deze factor steeds zwaarder weegt, is dat een groot voordeel in aanbestedingen. Geld verdienen door te verduurzamen dus!

Duurzaamheid van Biogas

Welke CO2-uitstoot kent biogasverbranding?


Bij verbranding van biogas ontstaat CO2. Maar omdat de bron van de brandstof duurzaam is en vanuit afvalstromen ontstaat, is hier sprake van kort-cyclische CO2-uitstoot en is de netto CO2-uitstoot technisch 0. Echte duurzame & lokaal opgewekte energie dus.
Welke stikstofuitstoot/NOX kent biogasverbranding?


Biogas stoot tenminste 75% minder stikstof uit dan meeste moderne dieselmotor (Stage V). Dat kan oplopen tot 95% reductie in vergelijking met andere dieselmotoren. Mocht deze reductie niet genoeg zijn? Er zijn nog additionele technische oplossingen om dit nog verder te reduceren.
Welke fijnstofuitstoot kent biogasverbranding?


De fijnstof uitstoot bij verbranding van biogas is nihil.
Wat betekent de biogasoplossing voor de MKI?


De biogasoplossing van Gashouders kan de MKI ten opzichte van diesel terugbrengen tot zelfs 99% over de gehele keten (LCA-methode). Gezien de ontwikkeling dat deze factor steeds zwaarder weegt, is dat een groot voordeel in aanbestedingen. Geld verdienen door te verduurzamen dus!

Duurzaamheid van Biogas

Welke CO2-uitstoot kent biogasverbranding?


Bij verbranding van biogas ontstaat CO2. Maar omdat de bron van de brandstof duurzaam is en vanuit afvalstromen ontstaat, is hier sprake van kort-cyclische CO2-uitstoot en is de netto CO2-uitstoot technisch 0. Echte duurzame & lokaal opgewekte energie dus.
Welke stikstofuitstoot/NOX kent biogasverbranding?


Biogas stoot tenminste 75% minder stikstof uit dan meeste moderne dieselmotor (Stage V). Dat kan oplopen tot 95% reductie in vergelijking met andere dieselmotoren. Mocht deze reductie niet genoeg zijn? Er zijn nog additionele technische oplossingen om dit nog verder te reduceren.
Welke fijnstofuitstoot kent biogasverbranding?


De fijnstof uitstoot bij verbranding van biogas is nihil.
Wat betekent de biogasoplossing voor de MKI?


De biogasoplossing van Gashouders kan de MKI ten opzichte van diesel terugbrengen tot zelfs 99% over de gehele keten (LCA-methode). Gezien de ontwikkeling dat deze factor steeds zwaarder weegt, is dat een groot voordeel in aanbestedingen. Geld verdienen door te verduurzamen dus!