IMG_2734.JPG

Vind hier uw antwoord

Productie van biogas

Waar en hoe wordt het biogas geproduceerd?


Op ruim 250 locaties - verspreid over Nederland - wordt biogas gewonnen uit slib: een restproduct van rioolwaterzuiveringen. Biogas is een mengsel van hoofdzakelijk methaan en koolstofdioxide dat ontstaat door vergisting van deze slib.
Welke bewerkingen ondergaat het biogas?


Het biogas wordt na productie gereinigd en gedroogd. Daarna wordt het biogas gecomprimeerd en onder hoge druk opgeslagen in containers, klaar voor transport.
Kan ik als lokale biogasproducent partner worden?


Gashouders is altijd op zoek naar lokale biogasproducenten. We gaan graag in gesprek over een mogelijke samenwerking. Neem vooral contact met ons op!
Wat is innovatief aan de oplossing van Gashouders?


Gashouders combineert bestaande technieken met een innovatieve lokale energieketen. Dat levert een oplossing op die per saldo duurzamer, beter schaalbaar en beter betaalbaar is dan alternatieven als bvb biodiesel, batterijen of groene waterstof.

Transport en opslag van biogas

Hoe wordt het biogas getransporteerd?


Biogas wordt onder hoge druk opgeslagen in containers. Een kraan- of haakwagen rijdt de containers naar de bouwlocatie. Daar worden ze naast het aggregaat geplaatst en gekoppeld. Het transport neemt de lege container mee om weer te vullen.
Hoe wordt het biogas opgeslagen op de bouwplaats?


Het biogas wordt geleverd in opslagcontainers. In de containers zijn drukcilinders geplaatst waar het gas onder hoge druk opgeslagen kan worden. De opslagcontainer wordt naast het aggregaat op de bouwplaats gezet en daarna gekoppeld
Wat is de minimale voorraad aan biogas?


Gashouders stemt de voorraad biogas af op uw gebruik en past daar de containersoort en het aantal leveringen op aan. De minimale levering per keer is één container met een bruikbare inhoud van 700m3 biogas.
Wanneer wordt de container gewisseld?


Gashouders zorgt ervoor dat u altijd genoeg biogas heeft om uw energiebehoefte te voorzien. U kunt hierbij kiezen een vast wisselmoment of levering op basis van automatische brandstofmeting. In gesprek kijken we wat voor u de meest geschikte optie is.

Gebruik van Biogas

Wat is de energie-efficiëntie van biogas?


Bij het omzetten van biogas naar elektrische of mechanische energie geldt een vergelijkbare efficiëntie als die van dieselverbrandingsmotoren.
Welke vermogens zijn er?


Er is een hele reeks aan motorvermogen beschikbaar, vanaf 30 kVa tot 500 kVa, wat Gashouders goed kan beleveren met biogas. Door container wisselsysteem is het mogelijk om zonder onderbreking continuvermogen te leveren.
Wat bepaalt de prijs voor levering door Gashouders?


Een prijs is altijd maatwerk: die is onder meer afhankelijk van de gevraagde capaciteit, het aantal leveringen, de transportkosten, de opslagkosten en de duur van de overeenkomst. Wij berekenen graag wat uw voordeel is.
Wat is de leveringszekerheid van biogas?


De productie van biogas is een volcontinu biologisch proces en de robuuste technologieën voorkomen daarbij storingen. Daarbij werkt Gashouders aan het realiseren een landelijk dekkend netwerk van vulstations bij verschillende producenten. Gashouders kiest bovendien bij voorkeur voor afnamecontacten voor langere termijn, waarbij we productie-eenheden van biogas voor u reserveren. Met deze zekerheden is de levering van biogas voor u altijd gegarandeerd.

Gebruik van Biogas

Wat is de energie-efficiëntie van biogas?


Bij het omzetten van biogas naar elektrische of mechanische energie geldt een vergelijkbare efficiëntie als die van dieselverbrandingsmotoren.
Welke vermogens zijn er?


Er is een hele reeks aan motorvermogen beschikbaar, vanaf 30 kVa tot 500 kVa, wat Gashouders goed kan beleveren met biogas. Door container wisselsysteem is het mogelijk om zonder onderbreking continuvermogen te leveren.
Wat bepaalt de prijs voor levering door Gashouders?


Een prijs is altijd maatwerk: die is onder meer afhankelijk van de gevraagde capaciteit, het aantal leveringen, de transportkosten, de opslagkosten en de duur van de overeenkomst. Wij berekenen graag wat uw voordeel is.
Wat is de leveringszekerheid van biogas?


De productie van biogas is een volcontinu biologisch proces en de robuuste technologieën voorkomen daarbij storingen. Daarbij werkt Gashouders aan het realiseren een landelijk dekkend netwerk van vulstations bij verschillende producenten. Gashouders kiest bovendien bij voorkeur voor afnamecontacten voor langere termijn, waarbij we productie-eenheden van biogas voor u reserveren. Met deze zekerheden is de levering van biogas voor u altijd gegarandeerd.